سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسنعلی اسدی

 

فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار (۱) / مدير فيلمبرداري (۲) / دستيار فيلمبردار  (۲) فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار  
 1. دستيار اول فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ابراهيم خليل الله (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار  
 1. مدير فيلمبرداري  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  قتل عمد (۱۳۹۸)
  ۲ -  گاو زخمي (۱۳۹۳)


 فيلم شناسی :   دستيار اول فيلمبردار   مدير فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  روايت سه گانه (اپيزود اول، يك آرزوي كوچك) (۱۳۸۲)
  ۲ -  روايت سه گانه (اپيزود دوم، شوخي هاي خدا) (۱۳۸۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.