سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مهدی سعدی

 

فيلم شناسی :   منشي صحنه (۱) / هماهنگي توليد (۲) / دستيار توليد (۱) / تصويربردار پشت صحنه (۱) / تدوين (۹) / دستيار تدوين  (۲) فيلم شناسی :   منشي صحنه   هماهنگي توليد   دستيار توليد   تصويربردار پشت صحنه   تدوين   دستيار تدوين  
 1. منشي صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  در ميان ابرها (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   منشي صحنه   هماهنگي توليد   دستيار توليد   تصويربردار پشت صحنه   تدوين   دستيار تدوين  
 1. هماهنگي توليد  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  روايت سه گانه (اپيزود اول، يك آرزوي كوچك) (۱۳۸۲)
  ۲ -  روايت سه گانه (اپيزود دوم، شوخي هاي خدا) (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   منشي صحنه   هماهنگي توليد   دستيار توليد   تصويربردار پشت صحنه   تدوين   دستيار تدوين  
 1. دستيار توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  عروس افغان (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   منشي صحنه   هماهنگي توليد   دستيار توليد   تصويربردار پشت صحنه   تدوين   دستيار تدوين  
 1. تصويربردار پشت صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  كيفر (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   منشي صحنه   هماهنگي توليد   دستيار توليد   تصويربردار پشت صحنه   تدوين   دستيار تدوين  
 1. تدوين  : (۹)مورد
  (۱۴۰۰)(۱۳۹۰)

  ۱ -  بي رويا (۱۴۰۰)
  ۲ -  لباس شخصي (۱۳۹۸)
  ۳ -  مديترانه (۱۳۹۷)
  ۴ -  مغزهاي كوچك زنگ زده (۱۳۹۶)
  ۵ -  شعله‌ور (۱۳۹۵)
  ۶ -  خشم و هياهو (۱۳۹۴)
  ۷ -  رگ خواب (۱۳۹۴)
  ۸ -  بيگانه (۱۳۹۲)
  ۹ -  روزهاي زندگي (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   منشي صحنه   هماهنگي توليد   دستيار توليد   تصويربردار پشت صحنه   تدوين   دستيار تدوين  
 1. دستيار تدوين  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  ندارها (۱۳۸۸)
  ۲ -  گيلانه (۱۳۸۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.