سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

نگين موسوی

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۱) / مدير روابط عمومي (۱) / با همكاري (۱) / سرمايه گذار (۱) / دستيار تهيه كننده (۱) / طراح لباس  (۱) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مدير روابط عمومي   با همكاري   سرمايه گذار   دستيار تهيه كننده   طراح لباس  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  گل يخ (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مدير روابط عمومي   با همكاري   سرمايه گذار   دستيار تهيه كننده   طراح لباس  
 1. مدير روابط عمومي  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  من مادر هستم (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مدير روابط عمومي   با همكاري   سرمايه گذار   دستيار تهيه كننده   طراح لباس  
 1. با همكاري  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  پسران آجري (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مدير روابط عمومي   با همكاري   سرمايه گذار   دستيار تهيه كننده   طراح لباس  
 1. سرمايه گذار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آخرين سرقت (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مدير روابط عمومي   با همكاري   سرمايه گذار   دستيار تهيه كننده   طراح لباس  
 1. دستيار تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  خشكسالي و دروغ (۱۳۹۴)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   مدير روابط عمومي   با همكاري   سرمايه گذار   دستيار تهيه كننده   طراح لباس  
 1. طراح لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  تنهايي باد (۱۳۸۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.