سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسين فرضی زاده

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۳) / مجري طرح (۲) / مدير توليد  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   مجري طرح   مدير توليد  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  اشكان، انگشتر متبرك و چند داستان ديگر (۱۳۸۶)
  ۲ -  جزيره آهني (۱۳۸۳)
  ۳ -  شهر زيبا (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مجري طرح   مدير توليد  
 1. مجري طرح  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  زرد (۱۳۹۵)
  ۲ -  لاك قرمز (۱۳۹۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مجري طرح   مدير توليد  
 1. مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  دوباره زندگي (۱۳۹۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.