سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

كاوه سجادی حسينی

  تاريخ و محل تولد
بيست و چهارم آبان ماه سال 1358
تهران

 زندگينامه  

كاوه سجادي حسيني متولد 1356 و داراي مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد كارگرداني مي باشد. وي عضو پيوسته كانون برنامه ريزان و دستيار كارگردان است. * كارگردان فيلمهاي بلند ويدئويي: 1. بي پايان 1385 شبكه اول سيما 2. فيلمسازان كوچك 1386 شبكه تهران 3. روزنه هاي به بهشت 1386 شبكه اول سينما 4. نگراني 1387 شبكه دو سيما 5. راه... 1388 شبكه اول سيما 6. آتش زير خاكستر 1388 شبكه اول سيما 7. روزي كه مي آيد 1389 سيما فيلم 8. باد بهشت 1389 سيما فيلم 9. تله تئاتر وصيت نامه 1390 شبكه چهار 10. پگاه و پيكر 1391 شبكه اول سيما * كارگردان فيلم هاي كوتاه: 1. نگاه، 16 ميليمتري، / 2. هميشه.... / 3. شهر سرد / 4. ضد نور / 5. ميشه حرف نزني؟ / 6. تا تو هستي / 7. مورچه/ 8. چاي تازه / 9. نفس / 10. سكانس آخر / 11. تئاتر و همزادش (مستند) * جوايز: 1. بهترين كارگرداني از جشنواره بين المللي پليس براي فيلم كوتاه ميشه حرف نزني؟ 1385 2. بهترين كارگرداني از جشنواره بين المللي فيلم كوتاه تهران براي فيلم كوتاه تا تو هستي 1387 3. بهترين كارگرداني از جشنواره بين المللي هنري آب براي فيلم كوتاه چايي تازه 1389 4. بهترين فيلم از جشنواره نور كاليفرنيا براي فيلم كوتاه شهر سرد 2007 5. بهترين تله فيلم از جشن غدير شبكه تهران براي فيلم فيلمسازان كوچك 1386 * فيلمنامه نويس: 1. ضد نور(مشترك)، سينمايي / 2. فرشته ها سفر نمي كنند (مشترك) سينمايي / 3. پايان بازي، تله فيلم، شبكه اول سيما / 4. روزنه اي به بهشت، تله فيلم، شبكه اول سيما / 5. آخرين شب سال، تله فيلم (مشترك)، سيما فيلم / 6. باد بهشت، تله فيلم (مشترك)، سيما فيلم / 7. شهر بازي (ويدئويي) * دستيار كارگردان و برنامه ريز: 1. چهل سالگي، كارگردان: عليرضا رئيسيان / 2. نصف مال من نصف مال تو، كارگردان: وحيد نيكخواه آزاد / 3. گناه من، كارگردان: مهرشاد كارخاني / 4. در به درها، كارگردان: اميرحسين صديق و مرضيه برومند / 5. زن زيادي، كارگردان: تهمينه ميلاني / 6. جايي براي زندگي، كارگردان: محمد بزرگ نيا / 7. پرونده هاوانا، كارگردان: عليرضا رئيسيان / 8. گاوخوني، كارگردان: بهروز افخمي (منشي صحنه)

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۳) / دستيار اول كارگردان (۵) / برنامه ريز (۴) / دستيار دوم كارگردان (۱) / گروه كارگرداني (۱) / منشي صحنه (۱) / نويسنده (۳) / بازيگر (۱) / سرمايه گذار  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   سرمايه گذار  
 1. كارگردان  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  بي سر (۱۳۹۸)
  ۲ -  بوفالو (۱۳۹۳)
  ۳ -  شب بيرون (۱۳۹۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   سرمايه گذار  
 1. دستيار اول كارگردان  : (۵)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  فروشنده (۱۳۹۴)
  ۲ -  چهل سالگي (۱۳۸۷)
  ۳ -  گناه من (۱۳۸۵)
  ۴ -  نصف مال من، نصف مال تو (۱۳۸۵)
  ۵ -  در به درها (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   سرمايه گذار  
 1. برنامه ريز  : (۴)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  فروشنده (۱۳۹۴)
  ۲ -  چهل سالگي (۱۳۸۷)
  ۳ -  گناه من (۱۳۸۵)
  ۴ -  نصف مال من، نصف مال تو (۱۳۸۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   سرمايه گذار  
 1. دستيار دوم كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  پرونده هاوانا (۱۳۸۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   سرمايه گذار  
 1. گروه كارگرداني  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  زن زيادي (۱۳۸۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   سرمايه گذار  
 1. منشي صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  گاوخوني (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   سرمايه گذار  
 1. نويسنده  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  بي سر (۱۳۹۸)
  ۲ -  بوفالو (۱۳۹۳)
  ۳ -  شب بيرون (۱۳۹۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   سرمايه گذار  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  راز چشمه سرخ (۱۳۷۰)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار اول كارگردان   برنامه ريز   دستيار دوم كارگردان   گروه كارگرداني   منشي صحنه   نويسنده   بازيگر   سرمايه گذار  
 1. سرمايه گذار  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  شب بيرون (۱۳۹۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.