سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

هايده مرندی

 

فيلم شناسی :   هماهنگي توليد (۱) / دستيار توليد (۵) / طراح لباس (۱) / گروه صحنه و لباس (۱) / مسئول لباس (۱) / دستيار صحنه (۱) / دستيار صحنه و لباس  (۱) فيلم شناسی :   هماهنگي توليد   دستيار توليد   طراح لباس   گروه صحنه و لباس   مسئول لباس   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس  
 1. هماهنگي توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  پسر آدم، دختر حوا (۱۳۸۷)


 فيلم شناسی :   هماهنگي توليد   دستيار توليد   طراح لباس   گروه صحنه و لباس   مسئول لباس   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس  
 1. دستيار توليد  : (۵)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  انعكاس (۱۳۸۷)
  ۲ -  ستاره ها (جلد 1: ستاره مي شود) (۱۳۸۴)
  ۳ -  ستاره ها (جلد 2: ستاره است) (۱۳۸۴)
  ۴ -  ستاره ها (جلد 3: ستاره بود) (۱۳۸۴)
  ۵ -  شكلات (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   هماهنگي توليد   دستيار توليد   طراح لباس   گروه صحنه و لباس   مسئول لباس   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس  
 1. طراح لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  پرستوهاي عاشق (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   هماهنگي توليد   دستيار توليد   طراح لباس   گروه صحنه و لباس   مسئول لباس   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس  
 1. گروه صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  پرستوهاي عاشق (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   هماهنگي توليد   دستيار توليد   طراح لباس   گروه صحنه و لباس   مسئول لباس   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس  
 1. مسئول لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  شكلات (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   هماهنگي توليد   دستيار توليد   طراح لباس   گروه صحنه و لباس   مسئول لباس   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس  
 1. دستيار صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  پرستوهاي عاشق (۱۳۸۹)


 فيلم شناسی :   هماهنگي توليد   دستيار توليد   طراح لباس   گروه صحنه و لباس   مسئول لباس   دستيار صحنه   دستيار صحنه و لباس  
 1. دستيار صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  شكلات (۱۳۸۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.