سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمد نوری زاد

  تاريخ و محل تولد
نوزدهم آذر ماه سال 1331
شهريار
 

فيلم شناسی :   كارگردان (۶) / نويسنده (۸) / تهيه كننده (۱) / مجري طرح (۱) / تدوين  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   مجري طرح   تدوين  
 1. كارگردان  : (۶)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  پرچم هاي قلعه كاوه (۱۳۸۶)
  ۲ -  سرزمين جنوبي من (۱۳۸۶)
  ۳ -  شاهزاده ايراني (۱۳۸۴)
  ۴ -  انتظار (۱۳۷۹)
  ۵ -  نخلستان تشنه (۱۳۶۸)
  ۶ -  همه باهم (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   مجري طرح   تدوين  
 1. نويسنده  : (۸)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)(۱۳۶۰)

  ۱ -  پرچم هاي قلعه كاوه (۱۳۸۶)
  ۲ -  سرزمين جنوبي من (۱۳۸۶)
  ۳ -  شاهزاده ايراني (۱۳۸۴)
  ۴ -  انتظار (۱۳۷۹)
  ۵ -  گل ها و گلوله ها (۱۳۷۰)
  ۶ -  دريا براي تو (۱۳۶۹)
  ۷ -  نخلستان تشنه (۱۳۶۸)
  ۸ -  همه باهم (۱۳۶۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   مجري طرح   تدوين  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  سرزمين جنوبي من (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   مجري طرح   تدوين  
 1. مجري طرح  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  انتظار (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   مجري طرح   تدوين  
 1. تدوين  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  انتظار (۱۳۷۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.