سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سيامك احمدی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / دستيار تصويربردار (۱) / طراح چهره پردازي  (۳) فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار تصويربردار   طراح چهره پردازي  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  ساحل امن (۱۳۹۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار تصويربردار   طراح چهره پردازي  
 1. دستيار تصويربردار  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  جوان ايراني (۱۳۸۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار تصويربردار   طراح چهره پردازي  
 1. طراح چهره پردازي  : (۳)مورد
  (۱۴۰۰)(۱۳۹۰)

  ۱ -  جنگل پرتقال (۱۴۰۱)
  ۲ -  هناس (۱۴۰۰)
  ۳ -  رفقاي خوب (۱۳۹۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.