سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

هاشم مرادی

 

فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري (۸) / فيلمبردار (۱) / طراح صحنه و لباس  (۱) فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   طراح صحنه و لباس  
 1. مدير فيلمبرداري  : (۸)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  لباس شخصي (۱۳۹۸)
  ۲ -  چهل و هفت (۱۳۹۷)
  ۳ -  دوچ (۱۳۹۷)
  ۴ -  جاده (۱۳۹۶)
  ۵ -  سكوت رعنا (۱۳۹۳)
  ۶ -  ماهي سياه كوچولو (۱۳۹۳)
  ۷ -  ترنج (۱۳۹۱)
  ۸ -  خاله سوسكه (۱۳۸۸)


 فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   طراح صحنه و لباس  
 1. فيلمبردار  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  روزهاي زندگي (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   مدير فيلمبرداري   فيلمبردار   طراح صحنه و لباس  
 1. طراح صحنه و لباس  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  گميچي (۱۳۹۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.