سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مجيد كريمی

 

فيلم شناسی :   مجري طرح (۳) / مدير توليد (۱۲) / دستيار توليد (۱) / مدير تداركات (۱) / تداركات (۱) / گروه تداركات (۶) / دستيار تداركات (۱) / حمل و نقل  (۱) فيلم شناسی :   مجري طرح   مدير توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. مجري طرح  : (۳)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  اژدها وارد مي‌شود! (۱۳۹۴)
  ۲ -  دوران عاشقي (۱۳۹۳)
  ۳ -  بيگانه (۱۳۹۲)


 فيلم شناسی :   مجري طرح   مدير توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. مدير توليد  : (۱۲)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  چپ راست (۱۳۹۹)
  ۲ -  اكسيدان (۱۳۹۵)
  ۳ -  لابي (۱۳۹۵)
  ۴ -  ماجان (۱۳۹۵)
  ۵ -  اژدها وارد مي‌شود! (۱۳۹۴)
  ۶ -  امكان مينا (۱۳۹۴)
  ۷ -  جزيره رنگين (۱۳۹۳)
  ۸ -  دوران عاشقي (۱۳۹۳)
  ۹ -  عصر يخبندان (۱۳۹۳)
  ۱۰ -  فرشته ها با هم مي آيند (۱۳۹۲)
  ۱۱ -  ميهمان داريم (۱۳۹۲)
  ۱۲ -  حوض نقاشي (۱۳۹۱)


 فيلم شناسی :   مجري طرح   مدير توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. دستيار توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  عروس آتش (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   مجري طرح   مدير توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. مدير تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  عروس آتش (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   مجري طرح   مدير توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  مسافر ري (۱۳۷۹)


 فيلم شناسی :   مجري طرح   مدير توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. گروه تداركات  : (۶)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۷۰)

  ۱ -  گرگ و ميش (۱۳۸۵)
  ۲ -  شاخه گلي براي عروس (۱۳۸۳)
  ۳ -  اشك سرما (۱۳۸۲)
  ۴ -  قاصدك (۱۳۷۵)
  ۵ -  ضيافت (۱۳۷۴)
  ۶ -  سفر بخير (۱۳۷۳)


 فيلم شناسی :   مجري طرح   مدير توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  شراره (۱۳۷۸)


 فيلم شناسی :   مجري طرح   مدير توليد   دستيار توليد   مدير تداركات   تداركات   گروه تداركات   دستيار تداركات   حمل و نقل  
 1. حمل و نقل  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  تقاطع (۱۳۸۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.