سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

افشين بندی

 

فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري (۶) / دستيار فيلمبردار  (۲) فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۶)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  آدمكش (۱۳۸۸)
  ۲ -  كيفر (۱۳۸۸)
  ۳ -  عيار 14 (۱۳۸۷)
  ۴ -  پرونده هاوانا (۱۳۸۴)
  ۵ -  زير درخت هلو (۱۳۸۴)
  ۶ -  دوشيزه (۱۳۸۱)


 فيلم شناسی :   گروه فيلمبرداري   دستيار فيلمبردار  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۲)مورد
  (۱۳۹۰)(۱۳۸۰)

  ۱ -  پله آخر (۱۳۹۰)
  ۲ -  روايت سه گانه (اپيزود اول، يك آرزوي كوچك) (۱۳۸۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.