سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

امير اميری

 

فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي (۱) / بازيگر (۱) / گروه فيلمبرداري (۲) / تداركات  (۱) فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي   بازيگر   گروه فيلمبرداري   تداركات  
 1. مدير روابط عمومي  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  زندگي خصوصي آقا و خانم ميم (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي   بازيگر   گروه فيلمبرداري   تداركات  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  خصوصي (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي   بازيگر   گروه فيلمبرداري   تداركات  
 1. گروه فيلمبرداري  : (۲)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  شب (۱۳۸۶)
  ۲ -  شب حورا (۱۳۸۶)


 فيلم شناسی :   مدير روابط عمومي   بازيگر   گروه فيلمبرداري   تداركات  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۷۰)

  ۱ -  باني چاو (۱۳۷۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.