سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سميرا علايی

 

فيلم شناسی :   نويسنده (۱) / بازيگر (۱) / مدير توليد (۱) / جانشين مدير توليد (۱) / دستيار توليد  (۱) فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار توليد  
 1. نويسنده  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  اوركا (۱۳۹۹)


 فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار توليد  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۸۰)

  ۱ -  پرنده باز كوچك (۱۳۸۰)


 فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار توليد  
 1. مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  هفته اي يک بار آدم باش (۱۳۹۹)


 فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار توليد  
 1. جانشين مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  پذيرايي ساده (۱۳۹۰)


 فيلم شناسی :   نويسنده   بازيگر   مدير توليد   جانشين مدير توليد   دستيار توليد  
 1. دستيار توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۹۰)

  ۱ -  استرداد (۱۳۹۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.