سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

عباس

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۵) / مدير تهيه  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه  
 1. بازيگر  : (۵)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  چلچراغ (۱۳۵۵)
  ۲ -  آقا مهدي كله پز (۱۳۵۲)
  ۳ -  مرد ده ميليون توماني (۱۳۴۴)
  ۴ -  جاهل محل (۱۳۴۳)
  ۵ -  پنجه (۱۳۴۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه  
 1. مدير تهيه  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  دل خودش مي خواد (۱۳۵۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.