سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سميرا

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۶) / حركات موزون  (۶) فيلم شناسی :   بازيگر   حركات موزون  
 1. بازيگر  : (۶)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  سر سخت (۱۳۴۷)
  ۲ -  داغ ننگ (۱۳۴۴)
  ۳ -  مرخصي اجباري (۱۳۴۴)
  ۴ -  نبرد غول ها (۱۳۴۴)
  ۵ -  دهكده طلايي (۱۳۴۳)
  ۶ -  ستاره اي چشمك زد (۱۳۴۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   حركات موزون  
 1. حركات موزون  : (۶)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  شيطان سفيد (۱۳۴۴)
  ۲ -  ببر رينگ (۱۳۴۳)
  ۳ -  شكوفه هاي اميد (۱۳۴۳)
  ۴ -  عروس فرنگي (۱۳۴۳)
  ۵ -  اشك ها و خنده ها (۱۳۴۲)
  ۶ -  ستاره اي چشمك زد (۱۳۴۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.