سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

شعبان نسيميان

 

فيلم شناسی :   مدير تهيه (۴) / عكس  (۴) فيلم شناسی :   مدير تهيه   عكس  
 1. مدير تهيه  : (۴)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  من مادرم (۱۳۴۴)
  ۲ -  محكوم (۱۳۴۲)
  ۳ -  گذشت (۱۳۴۱)
  ۴ -  نصيب و قسمت (۱۳۴۱)


 فيلم شناسی :   مدير تهيه   عكس  
 1. عكس  : (۴)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  من مادرم (۱۳۴۴)
  ۲ -  محكوم (۱۳۴۲)
  ۳ -  گذشت (۱۳۴۱)
  ۴ -  نصيب و قسمت (۱۳۴۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.