سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ماروتيان

 

فيلم شناسی :   بازيگر  (۱۹) فيلم شناسی :   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۱۹)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  كج كلاخان (۱۳۵۲)
  ۲ -  احساس داغ (۱۳۵۰)
  ۳ -  خوشگل محله (۱۳۵۰)
  ۴ -  معركه (۱۳۵۰)
  ۵ -  آينه زمان (۱۳۴۹)
  ۶ -  دختر ظالم بلا (۱۳۴۹)
  ۷ -  مردي از جنوب شهر (۱۳۴۹)
  ۸ -  دنياي آبي (۱۳۴۸)
  ۹ -  عشق آفرين (۱۳۴۸)
  ۱۰ -  چرخ فلك (۱۳۴۶)
  ۱۱ -  سرنوشت (۱۳۴۶)
  ۱۲ -  سه جوانمرد (۱۳۴۶)
  ۱۳ -  بي عشق هرگز (۱۳۴۵)
  ۱۴ -  سه قهرمان (۱۳۴۵)
  ۱۵ -  شارلاتان (۱۳۴۵)
  ۱۶ -  گدايان تهران (۱۳۴۵)
  ۱۷ -  قهرمان قهرمانان (۱۳۴۴)
  ۱۸ -  گنج قارون (۱۳۴۴)
  ۱۹ -  دختر ولگرد (۱۳۴۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.