سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

بهشته

 

فيلم شناسی :   خواننده  (۱۱) فيلم شناسی :   خواننده  
 1. خواننده  : (۱۱)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  رسواي عشق (۱۳۵۰)
  ۲ -  دنياي پول (۱۳۴۴)
  ۳ -  من مادرم (۱۳۴۴)
  ۴ -  شكوفه هاي اميد (۱۳۴۳)
  ۵ -  مسير رودخانه (۱۳۴۳)
  ۶ -  نيرنگ دختران (۱۳۴۳)
  ۷ -  وسوسه (۱۳۴۳)
  ۸ -  آراس خان (۱۳۴۲)
  ۹ -  دختر كوهستان (۱۳۴۲)
  ۱۰ -  محكوم (۱۳۴۲)
  ۱۱ -  لاله آتشين (۱۳۴۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.