سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

تهمينه

 

فيلم شناسی :   بازيگر  (۲۳) فيلم شناسی :   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۲۳)مورد
  (۱۳۴۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  داغ ننگ (۱۳۴۴)
  ۲ -  بن بست (۱۳۴۳)
  ۳ -  ساحل انتظار (۱۳۴۲)
  ۴ -  نابغه هفت ماهه (۱۳۴۲)
  ۵ -  وحشت (۱۳۴۲)
  ۶ -  ور پريده (۱۳۴۱)
  ۷ -  ورپريده (۱۳۴۱)
  ۸ -  بيوه هاي خندان (۱۳۴۰)
  ۹ -  علي واكسي (۱۳۴۰)
  ۱۰ -  گلي در شوره زار (۱۳۴۰)
  ۱۱ -  آرشين مالالان (۱۳۳۹)
  ۱۲ -  چشم عشاق (۱۳۳۹)
  ۱۳ -  چشمه عشاق (۱۳۳۹)
  ۱۴ -  ماجراي جنگل (۱۳۳۹)
  ۱۵ -  دو قلوها (۱۳۳۸)
  ۱۶ -  دوقلوها (۱۳۳۸)
  ۱۷ -  عروس كدومه (۱۳۳۸)
  ۱۸ -  چشم به راه (۱۳۳۷)
  ۱۹ -  طلسم شكسته (۱۳۳۷)
  ۲۰ -  رستم و سهراب (۱۳۳۶)
  ۲۱ -  زندگي شيرين است (۱۳۳۵)
  ۲۲ -  خون و شرف (۱۳۳۴)
  ۲۳ -  دختر سر راهي (۱۳۳۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.