سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ژرژيك

 

فيلم شناسی :   لابراتوار (۸) / چاپ  (۵) فيلم شناسی :   لابراتوار   چاپ  
 1. لابراتوار  : (۸)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  تنها مرد محله (۱۳۵۱)
  ۲ -  ساحره (۱۳۵۱)
  ۳ -  شير توشير (۱۳۵۱)
  ۴ -  مرد (۱۳۵۱)
  ۵ -  ميعادگاه خشم (۱۳۵۰)
  ۶ -  گردباد زندگي (۱۳۴۷)
  ۷ -  غم ها و شادي ها (۱۳۴۶)
  ۸ -  شارلاتان (۱۳۴۵)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   چاپ  
 1. چاپ  : (۵)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  تنها مرد محله (۱۳۵۱)
  ۲ -  شير توشير (۱۳۵۱)
  ۳ -  مرد (۱۳۵۱)
  ۴ -  ميعادگاه خشم (۱۳۵۰)
  ۵ -  شارلاتان (۱۳۴۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.