سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

رويا

 

فيلم شناسی :   بازيگر  (۱۰) فيلم شناسی :   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۱۰)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  هزار بار مردن (۱۳۵۶)
  ۲ -  جنجال (۱۳۵۴)
  ۳ -  شرف (۱۳۵۴)
  ۴ -  اين دست كجه (۱۳۵۳)
  ۵ -  آرامش در حضور ديگران (۱۳۵۱)
  ۶ -  خاطرخواه (۱۳۵۱)
  ۷ -  در جستجوي داماد (۱۳۳۹)
  ۸ -  پيمان دوستي (۱۳۳۸)
  ۹ -  چك يك ميليون توماني (۱۳۳۸)
  ۱۰ -  آخرين شب (۱۳۳۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.