سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

نرگس

 

فيلم شناسی :   بازيگر  (۱۰) فيلم شناسی :   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۱۰)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  هوس (۱۳۵۴)
  ۲ -  شوفر خوشگله (۱۳۵۰)
  ۳ -  شيطان سفيد (۱۳۴۴)
  ۴ -  مرد ميدان (۱۳۴۲)
  ۵ -  ساحل دور نيست (۱۳۴۱)
  ۶ -  شد شد، نشد نشد (۱۳۳۹)
  ۷ -  آقا جني شده (۱۳۳۸)
  ۸ -  آقاي شانس (۱۳۳۸)
  ۹ -  از پاريس برگشته (۱۳۳۸)
  ۱۰ -  چك يك ميليون توماني (۱۳۳۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.