سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ميلاد

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱) / دستيار كارگردان (۱) / نويسنده  (۸) فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده  
 1. كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  هجرت (۱۳۵۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  مجازات (۱۳۵۴)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   نويسنده  
 1. نويسنده  : (۸)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  هجرت (۱۳۵۷)
  ۲ -  حرمت رفيق (۱۳۵۶)
  ۳ -  غربتي ها (۱۳۵۶)
  ۴ -  فري دست قشنگ (۱۳۵۶)
  ۵ -  مشكل آقاي اعتماد (۱۳۵۶)
  ۶ -  قرار بزرگ (۱۳۵۴)
  ۷ -  كينه (۱۳۵۴)
  ۸ -  مجازات (۱۳۵۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.