سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ناصر

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۴) / خواننده (۱) / امور فني  (۲) فيلم شناسی :   بازيگر   خواننده   امور فني  
 1. بازيگر  : (۴)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  دو كبوتر (۱۳۵۲)
  ۲ -  افسانه دهكده (۱۳۴۳)
  ۳ -  دختران با معرفت (۱۳۴۳)
  ۴ -  آرامش قبل از طوفان (۱۳۳۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   خواننده   امور فني  
 1. خواننده  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  فدايي (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   خواننده   امور فني  
 1. امور فني  : (۲)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  فرياد عشق (۱۳۵۶)
  ۲ -  ماشين مشتي ممدلي (۱۳۵۳)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.