سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مصطفی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۳) / لابراتوار (۱) / چاپ (۱) / تيتراژ (۱) / امور فني  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   لابراتوار   چاپ   تيتراژ   امور فني  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  مجازات (۱۳۵۴)
  ۲ -  ماشين مشتي ممدلي (۱۳۵۳)
  ۳ -  ميرم بابا بخرم (۱۳۵۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   لابراتوار   چاپ   تيتراژ   امور فني  
 1. لابراتوار  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  دختر همسايه (۱۳۴۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   لابراتوار   چاپ   تيتراژ   امور فني  
 1. چاپ  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  دختر همسايه (۱۳۴۰)


 فيلم شناسی :   بازيگر   لابراتوار   چاپ   تيتراژ   امور فني  
 1. تيتراژ  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  بي نشان (۱۳۵۵)


 فيلم شناسی :   بازيگر   لابراتوار   چاپ   تيتراژ   امور فني  
 1. امور فني  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  مصطفي لره (۱۳۵۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.