سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

جهانگير صالحی

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱) / نويسنده (۲) / تهيه كننده (۲) / طراح صحنه (۱) / شعر  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   طراح صحنه   شعر  
 1. كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  اگر برگي نريزد (۱۳۵۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   طراح صحنه   شعر  
 1. نويسنده  : (۲)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  اگر برگي نريزد (۱۳۵۵)
  ۲ -  زير پوست شب (۱۳۵۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   طراح صحنه   شعر  
 1. تهيه كننده  : (۲)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  اگر برگي نريزد (۱۳۵۵)
  ۲ -  زير پوست شب (۱۳۵۳)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   طراح صحنه   شعر  
 1. طراح صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  اگر برگي نريزد (۱۳۵۵)


 فيلم شناسی :   كارگردان   نويسنده   تهيه كننده   طراح صحنه   شعر  
 1. شعر  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  اگر برگي نريزد (۱۳۵۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.