سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

سهراب

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۴) / گروه فني  (۲) فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فني  
 1. بازيگر  : (۴)مورد
  (۱۳۸۰)(۱۳۵۰)

  ۱ -  پنج عصر (۱۳۸۲)
  ۲ -  حريص (۱۳۵۲)
  ۳ -  گذر اكبر (۱۳۵۱)
  ۴ -  مطرب (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   گروه فني  
 1. گروه فني  : (۲)مورد
  (۱۳۶۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  فرار (۱۳۶۳)
  ۲ -  فرار (۱۳۴۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.