سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ملوسك

 

فيلم شناسی :   بازيگر  (۱۳) فيلم شناسی :   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۱۳)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  تازه عروس (۱۳۵۶)
  ۲ -  هزار بار مردن (۱۳۵۶)
  ۳ -  چلچراغ (۱۳۵۵)
  ۴ -  سياه بخت (۱۳۵۵)
  ۵ -  مرد ناآرام (۱۳۵۴)
  ۶ -  مشكي (۱۳۵۴)
  ۷ -  قفس (۱۳۵۳)
  ۸ -  كنيز (۱۳۵۳)
  ۹ -  ميرم بابا بخرم (۱۳۵۳)
  ۱۰ -  جبار سرجوخه فراري (۱۳۵۲)
  ۱۱ -  رو سياه (۱۳۵۲)
  ۱۲ -  قصه شب (۱۳۵۲)
  ۱۳ -  نامحرم (۱۳۵۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.