سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

مرتضی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۳) / خواننده  (۲۲) فيلم شناسی :   بازيگر   خواننده  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  گذر اكبر (۱۳۵۱)
  ۲ -  جلاد (۱۳۴۴)
  ۳ -  ببر رينگ (۱۳۴۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   خواننده  
 1. خواننده  : (۲۲)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  با هم ولي تنها (۱۳۵۵)
  ۲ -  بي گناه (۱۳۵۵)
  ۳ -  چلچراغ (۱۳۵۵)
  ۴ -  رامشگر (۱۳۵۵)
  ۵ -  غيرت (۱۳۵۵)
  ۶ -  اخم نكن سركار (۱۳۵۴)
  ۷ -  اسلحه (۱۳۵۴)
  ۸ -  بابا خالدار (۱۳۵۴)
  ۹ -  تعصب (۱۳۵۴)
  ۱۰ -  راننده اجباري (۱۳۵۴)
  ۱۱ -  شرف (۱۳۵۴)
  ۱۲ -  كمين (۱۳۵۴)
  ۱۳ -  مادر دوستت دارم (۱۳۵۴)
  ۱۴ -  نيزار (۱۳۵۴)
  ۱۵ -  همت (۱۳۵۴)
  ۱۶ -  دروغگوي كوچولو (۱۳۵۳)
  ۱۷ -  مرغ همسايه (۱۳۵۳)
  ۱۸ -  پسرخوانده (۱۳۵۲)
  ۱۹ -  جعفر جني و محبوبه اش (۱۳۵۲)
  ۲۰ -  شرور (۱۳۵۲)
  ۲۱ -  طاهر (۱۳۵۲)
  ۲۲ -  نامحرم (۱۳۵۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.