سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

پروين

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱۲) / خواننده (۱) / حركات موزون  (۳) فيلم شناسی :   بازيگر   خواننده   حركات موزون  
 1. بازيگر  : (۱۲)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  حلقه هاي ازدواج (۱۳۵۶)
  ۲ -  علف هاي هرز (۱۳۵۵)
  ۳ -  غلام زنگي (۱۳۵۴)
  ۴ -  شيخ صالح (۱۳۵۲)
  ۵ -  استوار و پاسبان (۱۳۵۱)
  ۶ -  باشرف ها (۱۳۵۱)
  ۷ -  تك تازان صحرا (۱۳۴۷)
  ۸ -  خوشگل و قهرمان (۱۳۴۶)
  ۹ -  قهرمان قهرمانان (۱۳۴۴)
  ۱۰ -  محكوم (۱۳۴۲)
  ۱۱ -  پسر دريا (۱۳۳۸)
  ۱۲ -  بر باد رفته (۱۳۳۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   خواننده   حركات موزون  
 1. خواننده  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  هفت دختر براي هفت پسر (۱۳۴۷)


 فيلم شناسی :   بازيگر   خواننده   حركات موزون  
 1. حركات موزون  : (۳)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  رفيق (۱۳۵۴)
  ۲ -  تك تازان صحرا (۱۳۴۷)
  ۳ -  ترس و تاريكي (۱۳۴۲)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.