سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

عهديه

 

فيلم شناسی :   خواننده  (۱۴۳) فيلم شناسی :   خواننده  
 1. خواننده  : (۱۴۳)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  دو مرد خشن (۱۳۵۷)
  ۲ -  گداي اشراف زاده (۱۳۵۷)
  ۳ -  جاني و تپل (۱۳۵۶)
  ۴ -  حرمت رفيق (۱۳۵۶)
  ۵ -  خاتون (۱۳۵۶)
  ۶ -  زن (۱۳۵۶)
  ۷ -  كوچ (۱۳۵۶)
  ۸ -  نان و نمك (۱۳۵۶)
  ۹ -  يكي خوش صدا يكي خوش دست (۱۳۵۶)
  ۱۰ -  با هم ولي تنها (۱۳۵۵)
  ۱۱ -  پيش كسوت (۱۳۵۵)
  ۱۲ -  جاهل و رقاصه (۱۳۵۵)
  ۱۳ -  جدال (۱۳۵۵)
  ۱۴ -  دلقك (۱۳۵۵)
  ۱۵ -  ستيز (۱۳۵۵)
  ۱۶ -  سياه بخت (۱۳۵۵)
  ۱۷ -  سينه چاك (۱۳۵۵)
  ۱۸ -  شاديهاي زندگي (۱۳۵۵)
  ۱۹ -  شوهر جونم عاشق شده (۱۳۵۵)
  ۲۰ -  عنتر و منتر (۱۳۵۵)
  ۲۱ -  غيرت (۱۳۵۵)
  ۲۲ -  قادر (۱۳۵۵)
  ۲۳ -  كلك نزن خوشگله (۱۳۵۵)
  ۲۴ -  هيولا (۱۳۵۵)
  ۲۵ -  آلوده (۱۳۵۴)
  ۲۶ -  اخم نكن سركار (۱۳۵۴)
  ۲۷ -  انگشت نما (۱۳۵۴)
  ۲۸ -  بابا خالدار (۱۳۵۴)
  ۲۹ -  پاشنه طلا (۱۳۵۴)
  ۳۰ -  تعصب (۱۳۵۴)
  ۳۱ -  تيرانداز (۱۳۵۴)
  ۳۲ -  جنجال (۱۳۵۴)
  ۳۳ -  چشمان بسته (۱۳۵۴)
  ۳۴ -  خداحافظ كوچولو (۱۳۵۴)
  ۳۵ -  دزد سوم (۱۳۵۴)
  ۳۶ -  دفاع از ناموس (۱۳۵۴)
  ۳۷ -  رانده شده (۱۳۵۴)
  ۳۸ -  راننده اجباري (۱۳۵۴)
  ۳۹ -  رقيب (۱۳۵۴)
  ۴۰ -  زيباي پررو (۱۳۵۴)
  ۴۱ -  شبگرد (۱۳۵۴)
  ۴۲ -  شرف (۱۳۵۴)
  ۴۳ -  عبور از مرز زندگي (۱۳۵۴)
  ۴۴ -  غلام زنگي (۱۳۵۴)
  ۴۵ -  فرار از حجله (۱۳۵۴)
  ۴۶ -  قسم (۱۳۵۴)
  ۴۷ -  كينه (۱۳۵۴)
  ۴۸ -  مشكي (۱۳۵۴)
  ۴۹ -  هم قسم (۱۳۵۴)
  ۵۰ -  همت (۱۳۵۴)
  ۵۱ -  هوس (۱۳۵۴)
  ۵۲ -  هيچ كسي بابا نميشه (۱۳۵۴)
  ۵۳ -  آب توبه (۱۳۵۳)
  ۵۴ -  آقا مهدي وارد مي شود (۱۳۵۳)
  ۵۵ -  ابرمرد (۱۳۵۳)
  ۵۶ -  الكي خوش (۱۳۵۳)
  ۵۷ -  اوستا كريم نوكرتيم (۱۳۵۳)
  ۵۸ -  اين دست كجه (۱۳۵۳)
  ۵۹ -  بزن بريم دزدي (۱۳۵۳)
  ۶۰ -  پري خوشگله (۱۳۵۳)
  ۶۱ -  تهمت (۱۳۵۳)
  ۶۲ -  جوانمرد (۱۳۵۳)
  ۶۳ -  جوجه فكلي (۱۳۵۳)
  ۶۴ -  دختران بلا، مردان ناقلا (۱۳۵۳)
  ۶۵ -  دروغگوي كوچولو (۱۳۵۳)
  ۶۶ -  دكتر و رقاصه (۱۳۵۳)
  ۶۷ -  سلام بر عشق (۱۳۵۳)
  ۶۸ -  شوهر كرايه اي (۱۳۵۳)
  ۶۹ -  عروس پابرهنه (۱۳۵۳)
  ۷۰ -  گل پري جون (۱۳۵۳)
  ۷۱ -  گلنسا در پاريس (۱۳۵۳)
  ۷۲ -  ماجراجويان خشن (۱۳۵۳)
  ۷۳ -  مرد شب (۱۳۵۳)
  ۷۴ -  مرغ همسايه (۱۳۵۳)
  ۷۵ -  مهدي فرنگي (۱۳۵۳)
  ۷۶ -  ميرم بابا بخرم (۱۳۵۳)
  ۷۷ -  هرجايي (۱۳۵۳)
  ۷۸ -  آقاي جاهل (۱۳۵۲)
  ۷۹ -  بدكاران (۱۳۵۲)
  ۸۰ -  بندري (۱۳۵۲)
  ۸۱ -  بيگانه (۱۳۵۲)
  ۸۲ -  پاپوش (۱۳۵۲)
  ۸۳ -  پريزاد (۱۳۵۲)
  ۸۴ -  تيغ آفتاب (۱۳۵۲)
  ۸۵ -  حريص (۱۳۵۲)
  ۸۶ -  در آخرين لحظه (۱۳۵۲)
  ۸۷ -  دشمن (۱۳۵۲)
  ۸۸ -  دل خودش مي خواد (۱۳۵۲)
  ۸۹ -  دو كبوتر (۱۳۵۲)
  ۹۰ -  سراب (۱۳۵۲)
  ۹۱ -  شرور (۱۳۵۲)
  ۹۲ -  صخره سياه (۱۳۵۲)
  ۹۳ -  غول (۱۳۵۲)
  ۹۴ -  قصه شب (۱۳۵۲)
  ۹۵ -  كاكا سياه (۱۳۵۲)
  ۹۶ -  كج كلاخان (۱۳۵۲)
  ۹۷ -  كي دسته گل به آب داده؟ (۱۳۵۲)
  ۹۸ -  مترس (۱۳۵۲)
  ۹۹ -  محبوب بچه ها (۱۳۵۲)
  ۱۰۰ -  مردها و نامردها (۱۳۵۲)
  ۱۰۱ -  مرواريد (۱۳۵۲)
  ۱۰۲ -  معشوقه (۱۳۵۲)
  ۱۰۳ -  مكافات (۱۳۵۲)
  ۱۰۴ -  ناخدا (۱۳۵۲)
  ۱۰۵ -  ناخدا باخدا (۱۳۵۲)
  ۱۰۶ -  نامحرم (۱۳۵۲)
  ۱۰۷ -  هفت دلاور (۱۳۵۲)
  ۱۰۸ -  آشوبگر (۱۳۵۱)
  ۱۰۹ -  بابا نان داد (۱۳۵۱)
  ۱۱۰ -  باشرف ها (۱۳۵۱)
  ۱۱۱ -  توبه (۱۳۵۱)
  ۱۱۲ -  جهنم + من (۱۳۵۱)
  ۱۱۳ -  ساحره (۱۳۵۱)
  ۱۱۴ -  شير بها (۱۳۵۱)
  ۱۱۵ -  ظفر (۱۳۵۱)
  ۱۱۶ -  فرار از زندگي (۱۳۵۱)
  ۱۱۷ -  قايقرانان (۱۳۵۱)
  ۱۱۸ -  مهدي مشكي و شلوارك داغ (۱۳۵۱)
  ۱۱۹ -  ميخك سفيد (۱۳۵۱)
  ۱۲۰ -  نانجيب (۱۳۵۱)
  ۱۲۱ -  هميشه قهرمان (۱۳۵۱)
  ۱۲۲ -  يك جو غيرت (۱۳۵۱)
  ۱۲۳ -  بده در راه خدا (۱۳۵۰)
  ۱۲۴ -  خوشگل محله (۱۳۵۰)
  ۱۲۵ -  زن يكشنبه (۱۳۵۰)
  ۱۲۶ -  شب عروسي (۱۳۵۰)
  ۱۲۷ -  سوگلي (۱۳۴۹)
  ۱۲۸ -  جدايي (۱۳۴۸)
  ۱۲۹ -  قصر زرين (۱۳۴۸)
  ۱۳۰ -  بسترهاي جداگانه (۱۳۴۷)
  ۱۳۱ -  بهرام شيردل (۱۳۴۷)
  ۱۳۲ -  دشت سرخ (۱۳۴۷)
  ۱۳۳ -  عشق قارون (۱۳۴۷)
  ۱۳۴ -  گرداب گناه (۱۳۴۷)
  ۱۳۵ -  هفت دختر براي هفت پسر (۱۳۴۷)
  ۱۳۶ -  علي بابا و چهل دزد (۱۳۴۶)
  ۱۳۷ -  فرداي باشكوه (۱۳۴۶)
  ۱۳۸ -  گوهر شب چراغ (۱۳۴۶)
  ۱۳۹ -  مرد دو چهره (۱۳۴۶)
  ۱۴۰ -  اميرارسلان نامدار (۱۳۴۵)
  ۱۴۱ -  دختر كدخدا (۱۳۴۵)
  ۱۴۲ -  كليد بهشت (۱۳۴۵)
  ۱۴۳ -  نخاله قهرمان (۱۳۴۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.