سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

همايون بهادران

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱) / بازيگر (۷) / تهيه كننده (۱) / تنظيم موسيقي  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   بازيگر   تهيه كننده   تنظيم موسيقي  
 1. كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  فتنه چكمه پوش (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   بازيگر   تهيه كننده   تنظيم موسيقي  
 1. بازيگر  : (۷)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  فتنه چكمه پوش (۱۳۵۱)
  ۲ -  كلبه اي آنسوي رودخانه (۱۳۵۰)
  ۳ -  قهرمانان (۱۳۴۹)
  ۴ -  ليلي و مجنون (۱۳۴۹)
  ۵ -  شكوه قهرمان (۱۳۴۸)
  ۶ -  بر آسمان نوشته (۱۳۴۷)
  ۷ -  تنگه اژدها (۱۳۴۷)


 فيلم شناسی :   كارگردان   بازيگر   تهيه كننده   تنظيم موسيقي  
 1. تهيه كننده  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  فتنه چكمه پوش (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   بازيگر   تهيه كننده   تنظيم موسيقي  
 1. تنظيم موسيقي  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  فتنه چكمه پوش (۱۳۵۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.