سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسين حامی

 

فيلم شناسی :   تدوين (۲) / آهنگساز (۱) / صدابردار (۲) / افكت  (۳) فيلم شناسی :   تدوين   آهنگساز   صدابردار   افكت  
 1. تدوين  : (۲)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  كيفر (۱۳۵۲)
  ۲ -  بلوچ (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   تدوين   آهنگساز   صدابردار   افكت  
 1. آهنگساز  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  زن دشمن خطرناكيست (۱۳۴۱)


 فيلم شناسی :   تدوين   آهنگساز   صدابردار   افكت  
 1. صدابردار  : (۲)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  فرزند شمشير (۱۳۵۲)
  ۲ -  بلوچ (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   تدوين   آهنگساز   صدابردار   افكت  
 1. افكت  : (۳)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  حكيم باشي (۱۳۵۱)
  ۲ -  عزيز قرقي (۱۳۵۰)
  ۳ -  عمو يادگار (۱۳۵۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.