سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

جهانگير بشارت

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۲) / مدير تهيه (۱) / برش نگاتيو (۱) / گروه فني (۱) / امور فني  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   برش نگاتيو   گروه فني   امور فني  
 1. بازيگر  : (۲)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  آب (۱۳۵۳)
  ۲ -  جنوبي (۱۳۵۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   برش نگاتيو   گروه فني   امور فني  
 1. مدير تهيه  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  مهدي فرنگي (۱۳۵۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   برش نگاتيو   گروه فني   امور فني  
 1. برش نگاتيو  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  دو كبوتر (۱۳۵۲)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   برش نگاتيو   گروه فني   امور فني  
 1. گروه فني  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  هدف (۱۳۵۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   برش نگاتيو   گروه فني   امور فني  
 1. امور فني  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  شبگرد (۱۳۵۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.