سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

عباس تيموری

 

فيلم شناسی :   كارگردان (۱) / دستيار كارگردان (۱) / مشاور هنري  (۱) فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور هنري  
 1. كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  مصطفي لره (۱۳۵۲)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور هنري  
 1. دستيار كارگردان  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  نواب (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   كارگردان   دستيار كارگردان   مشاور هنري  
 1. مشاور هنري  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  نواب (۱۳۵۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.