سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

عشقی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱۱) / نوازنده  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   نوازنده  
 1. بازيگر  : (۱۱)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  زنجيري (۱۳۵۲)
  ۲ -  بلوچ (۱۳۵۱)
  ۳ -  خيلي هم ممنون (۱۳۵۱)
  ۴ -  فتانه (۱۳۵۱)
  ۵ -  بده در راه خدا (۱۳۵۰)
  ۶ -  مبارزه با شيطان (۱۳۵۰)
  ۷ -  سه ديوانه (۱۳۴۷)
  ۸ -  از جان گذشتگان (۱۳۴۶)
  ۹ -  شارلاتان (۱۳۴۵)
  ۱۰ -  نخاله قهرمان (۱۳۴۵)
  ۱۱ -  پيمان دوستي (۱۳۳۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   نوازنده  
 1. نوازنده  : (۱)مورد
  (۱۳۳۰)

  ۱ -  يكي بود يكي نبود (۱۳۳۸)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.