سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسن پاك نژاد

 

فيلم شناسی :   طراح صحنه (۱) / دكور  (۱۷) فيلم شناسی :   طراح صحنه   دكور  
 1. طراح صحنه  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  بابا شمل (۱۳۵۰)


 فيلم شناسی :   طراح صحنه   دكور  
 1. دكور  : (۱۷)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  خردجال (۱۳۵۱)
  ۲ -  قلندر (۱۳۵۱)
  ۳ -  بده در راه خدا (۱۳۵۰)
  ۴ -  رسواي عشق (۱۳۵۰)
  ۵ -  حسن كچل (۱۳۴۹)
  ۶ -  دزد سياهپوش (۱۳۴۷)
  ۷ -  بي عشق هرگز (۱۳۴۵)
  ۸ -  حاتم طائي (۱۳۴۵)
  ۹ -  خداحافظ تهران (۱۳۴۵)
  ۱۰ -  عصيان (۱۳۴۵)
  ۱۱ -  سرسام (۱۳۴۴)
  ۱۲ -  شيطان در مي زند (۱۳۴۳)
  ۱۳ -  ضربت (۱۳۴۳)
  ۱۴ -  ترس و تاريكي (۱۳۴۲)
  ۱۵ -  قرباني هوس (۱۳۴۲)
  ۱۶ -  دلهره (۱۳۴۱)
  ۱۷ -  دختري فرياد مي كشد (۱۳۴۰)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.