سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

ناصر لاله زاری

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / چهره پرداز  (۷) فيلم شناسی :   بازيگر   چهره پرداز  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  در دنيا بيگانه بودم (۱۳۴۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   چهره پرداز  
 1. چهره پرداز  : (۷)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  قلندر (۱۳۵۱)
  ۲ -  بابا شمل (۱۳۵۰)
  ۳ -  تجاوز (۱۳۴۹)
  ۴ -  در دنيا بيگانه بودم (۱۳۴۴)
  ۵ -  مرد ميدان (۱۳۴۲)
  ۶ -  دخترها اينطور دوست دارند (۱۳۴۱)
  ۷ -  ساحل دور نيست (۱۳۴۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.