سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

اكبر قاسمی نژاد

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱) / مدير تهيه (۳) / تداركات (۱) / دستيار صدابردار (۱) / تيتراژ  (۷) فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   تداركات   دستيار صدابردار   تيتراژ  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  افسانه دهكده (۱۳۴۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   تداركات   دستيار صدابردار   تيتراژ  
 1. مدير تهيه  : (۳)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  ببر كوهستان (۱۳۴۴)
  ۲ -  افسانه دهكده (۱۳۴۳)
  ۳ -  دختران با معرفت (۱۳۴۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   تداركات   دستيار صدابردار   تيتراژ  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  ولگرد قهرمان (۱۳۴۴)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   تداركات   دستيار صدابردار   تيتراژ  
 1. دستيار صدابردار  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  خداداد (۱۳۴۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   تداركات   دستيار صدابردار   تيتراژ  
 1. تيتراژ  : (۷)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  دختر ولگرد (۱۳۴۳)
  ۲ -  آقاي هفت رنگ (۱۳۴۲)
  ۳ -  فرشته اي در خانه من (۱۳۴۲)
  ۴ -  مادر فداكار (۱۳۴۲)
  ۵ -  پنجه (۱۳۴۱)
  ۶ -  خداداد (۱۳۴۱)
  ۷ -  گل گمشده (۱۳۴۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.