سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

بهرام مؤمنی

 

فيلم شناسی :   لابراتوار (۳۲) / چاپ  (۳۰) فيلم شناسی :   لابراتوار   چاپ  
 1. لابراتوار  : (۳۲)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  جاي امن (۱۳۵۶)
  ۲ -  ماهي ها در خاك مي ميرند (۱۳۵۶)
  ۳ -  برهنه تا ظهر با سرعت (۱۳۵۵)
  ۴ -  خاك (۱۳۵۲)
  ۵ -  شورش (۱۳۵۲)
  ۶ -  فرزند شمشير (۱۳۵۲)
  ۷ -  نفرين (۱۳۵۲)
  ۸ -  بلوچ (۱۳۵۱)
  ۹ -  پستچي (۱۳۵۱)
  ۱۰ -  حكيم باشي (۱۳۵۱)
  ۱۱ -  سرزمين دلاوران (۱۳۵۱)
  ۱۲ -  صادق كرده (۱۳۵۱)
  ۱۳ -  صلاح الدين ايوبي (۱۳۵۱)
  ۱۴ -  اين گروه زبل (۱۳۵۰)
  ۱۵ -  درختان ايستاده مي ميرند (۱۳۵۰)
  ۱۶ -  رسواي عشق (۱۳۵۰)
  ۱۷ -  محلل (۱۳۵۰)
  ۱۸ -  ببر مازندران (۱۳۴۷)
  ۱۹ -  دزد سياهپوش (۱۳۴۷)
  ۲۰ -  بي عشق هرگز (۱۳۴۵)
  ۲۱ -  حاتم طائي (۱۳۴۵)
  ۲۲ -  سه ناقلا در ژاپن (۱۳۴۵)
  ۲۳ -  خوشگل خوشگلا (۱۳۴۴)
  ۲۴ -  سرسام (۱۳۴۴)
  ۲۵ -  سه كارآگاه خصوصي (۱۳۴۴)
  ۲۶ -  سه تفنگدار (۱۳۴۳)
  ۲۷ -  ساحل انتظار (۱۳۴۲)
  ۲۸ -  فرار (۱۳۴۲)
  ۲۹ -  نابغه هفت ماهه (۱۳۴۲)
  ۳۰ -  وحشت (۱۳۴۲)
  ۳۱ -  قربون خودم (۱۳۴۱)
  ۳۲ -  كليد (۱۳۴۱)


 فيلم شناسی :   لابراتوار   چاپ  
 1. چاپ  : (۳۰)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  ماهي ها در خاك مي ميرند (۱۳۵۶)
  ۲ -  برهنه تا ظهر با سرعت (۱۳۵۵)
  ۳ -  علف هاي هرز (۱۳۵۵)
  ۴ -  خاك (۱۳۵۲)
  ۵ -  شورش (۱۳۵۲)
  ۶ -  فرزند شمشير (۱۳۵۲)
  ۷ -  بلوچ (۱۳۵۱)
  ۸ -  پستچي (۱۳۵۱)
  ۹ -  حكيم باشي (۱۳۵۱)
  ۱۰ -  سرزمين دلاوران (۱۳۵۱)
  ۱۱ -  صادق كرده (۱۳۵۱)
  ۱۲ -  صلاح الدين ايوبي (۱۳۵۱)
  ۱۳ -  اين گروه زبل (۱۳۵۰)
  ۱۴ -  درختان ايستاده مي ميرند (۱۳۵۰)
  ۱۵ -  رسواي عشق (۱۳۵۰)
  ۱۶ -  محلل (۱۳۵۰)
  ۱۷ -  ببر مازندران (۱۳۴۷)
  ۱۸ -  دزد سياهپوش (۱۳۴۷)
  ۱۹ -  بي عشق هرگز (۱۳۴۵)
  ۲۰ -  حاتم طائي (۱۳۴۵)
  ۲۱ -  سه ناقلا در ژاپن (۱۳۴۵)
  ۲۲ -  خوشگل خوشگلا (۱۳۴۴)
  ۲۳ -  سرسام (۱۳۴۴)
  ۲۴ -  سه كارآگاه خصوصي (۱۳۴۴)
  ۲۵ -  سه تفنگدار (۱۳۴۳)
  ۲۶ -  ساحل انتظار (۱۳۴۲)
  ۲۷ -  فرار (۱۳۴۲)
  ۲۸ -  وحشت (۱۳۴۲)
  ۲۹ -  قربون خودم (۱۳۴۱)
  ۳۰ -  كليد (۱۳۴۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.