سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

رضا قويدل

 

فيلم شناسی :   صدابردار (۸) / امور فني صدا (۲) / دستيار صدابردار (۲) / افكت  (۱) فيلم شناسی :   صدابردار   امور فني صدا   دستيار صدابردار   افكت  
 1. صدابردار  : (۸)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  جاي امن (۱۳۵۶)
  ۲ -  سرايدار (۱۳۵۵)
  ۳ -  گوزنها (۱۳۵۳)
  ۴ -  بدكاران (۱۳۵۲)
  ۵ -  فرزند شمشير (۱۳۵۲)
  ۶ -  بلوچ (۱۳۵۱)
  ۷ -  حكيم باشي (۱۳۵۱)
  ۸ -  صادق كرده (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   صدابردار   امور فني صدا   دستيار صدابردار   افكت  
 1. امور فني صدا  : (۲)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  بدكاران (۱۳۵۲)
  ۲ -  هشتمين روز هفته (۱۳۵۲)


 فيلم شناسی :   صدابردار   امور فني صدا   دستيار صدابردار   افكت  
 1. دستيار صدابردار  : (۲)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  خاك (۱۳۵۲)
  ۲ -  نفرين (۱۳۵۲)


 فيلم شناسی :   صدابردار   امور فني صدا   دستيار صدابردار   افكت  
 1. افكت  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  جاي امن (۱۳۵۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.