سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسين بانكی

 

فيلم شناسی :   دستيار كارگردان (۱۱) / بازيگر  (۱) فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر  
 1. دستيار كارگردان  : (۱۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  حكم تير (۱۳۵۶)
  ۲ -  دو كله شق (۱۳۵۶)
  ۳ -  كلك نزن خوشگله (۱۳۵۵)
  ۴ -  دختر نگو، بلا بگو (۱۳۵۴)
  ۵ -  دفاع از ناموس (۱۳۵۴)
  ۶ -  سارق (۱۳۵۴)
  ۷ -  عبور از مرز زندگي (۱۳۵۴)
  ۸ -  عمو فوتبالي (۱۳۵۴)
  ۹ -  ياور (۱۳۵۳)
  ۱۰ -  مردها و نامردها (۱۳۵۲)
  ۱۱ -  دشنه (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   دستيار كارگردان   بازيگر  
 1. بازيگر  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  حكم تير (۱۳۵۶)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.