سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

علی دلپذير

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۳) / دكور (۲۲) / چهره پرداز  (۶) فيلم شناسی :   بازيگر   دكور   چهره پرداز  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  پهلوان در قرن اتم (۱۳۵۰)
  ۲ -  دنياي پول (۱۳۴۴)
  ۳ -  قاصد بهشت (۱۳۳۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دكور   چهره پرداز  
 1. دكور  : (۲۲)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  هوس (۱۳۵۴)
  ۲ -  پهلوان در قرن اتم (۱۳۵۰)
  ۳ -  خانه به دوشان (۱۳۵۰)
  ۴ -  مبارزه با شيطان (۱۳۵۰)
  ۵ -  افق روشن (۱۳۴۴)
  ۶ -  دنياي پول (۱۳۴۴)
  ۷ -  زبون بسته (۱۳۴۴)
  ۸ -  شانس بزرگ (۱۳۴۴)
  ۹ -  شهر بزرگ (۱۳۴۴)
  ۱۰ -  مردي در قفس (۱۳۴۴)
  ۱۱ -  ترانه هاي روستائي (۱۳۴۳)
  ۱۲ -  ضربت (۱۳۴۳)
  ۱۳ -  عروس فرنگي (۱۳۴۳)
  ۱۴ -  با معرفت ها (۱۳۴۲)
  ۱۵ -  جاده مرگ (۱۳۴۲)
  ۱۶ -  مسافري از بهشت (۱۳۴۲)
  ۱۷ -  انتقام روح (۱۳۴۱)
  ۱۸ -  ساحل دور نيست (۱۳۴۱)
  ۱۹ -  طلاي سفيد (۱۳۴۱)
  ۲۰ -  كلاه مخملي (۱۳۴۱)
  ۲۱ -  لاله آتشين (۱۳۴۱)
  ۲۲ -  در جستجوي داماد (۱۳۳۹)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دكور   چهره پرداز  
 1. چهره پرداز  : (۶)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  پهلوان در قرن اتم (۱۳۵۰)
  ۲ -  مبارزه با شيطان (۱۳۵۰)
  ۳ -  شيطان در مي زند (۱۳۴۳)
  ۴ -  ضربت (۱۳۴۳)
  ۵ -  با معرفت ها (۱۳۴۲)
  ۶ -  در جستجوي داماد (۱۳۳۹)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.