سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

اصغر تيموری

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۱۰) / مدير تهيه (۹) / مدير توليد  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   مدير توليد  
 1. بازيگر  : (۱۰)مورد
  (۱۳۴۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  ول معطلي (۱۳۴۵)
  ۲ -  افق روشن (۱۳۴۴)
  ۳ -  سه تا نخاله (۱۳۴۴)
  ۴ -  شانس بزرگ (۱۳۴۴)
  ۵ -  مسير رودخانه (۱۳۴۳)
  ۶ -  اهريمن زيبا (۱۳۴۱)
  ۷ -  عروس دهكده (۱۳۴۱)
  ۸ -  گربه وحشي (۱۳۴۱)
  ۹ -  آقاي شانس (۱۳۳۸)
  ۱۰ -  چك يك ميليون توماني (۱۳۳۸)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   مدير توليد  
 1. مدير تهيه  : (۹)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  آقا موچول (۱۳۴۵)
  ۲ -  افق روشن (۱۳۴۴)
  ۳ -  سه تا نخاله (۱۳۴۴)
  ۴ -  شانس بزرگ (۱۳۴۴)
  ۵ -  گناه من چيست (۱۳۴۳)
  ۶ -  اهريمن زيبا (۱۳۴۱)
  ۷ -  عروس دهكده (۱۳۴۱)
  ۸ -  گربه وحشي (۱۳۴۱)
  ۹ -  مكر ابليس (۱۳۴۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   مدير تهيه   مدير توليد  
 1. مدير توليد  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  ول معطلي (۱۳۴۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.