سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

حسين بديهی

نام اصلي: حسين بديهي
 

فيلم شناسی :   تنظيم موسيقي (۱) / صدابردار (۳۶) / ميكس (۱) / امور فني صدا (۵) / دستيار صدابردار (۱) / افكت (۵) / امور فني  (۱) فيلم شناسی :   تنظيم موسيقي   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   دستيار صدابردار   افكت   امور فني  
 1. تنظيم موسيقي  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  حسرت (۱۳۵۴)


 فيلم شناسی :   تنظيم موسيقي   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   دستيار صدابردار   افكت   امور فني  
 1. صدابردار  : (۳۶)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  پاكباخته (۱۳۵۵)
  ۲ -  قادر (۱۳۵۵)
  ۳ -  انگشت نما (۱۳۵۴)
  ۴ -  رفيق (۱۳۵۴)
  ۵ -  قسم (۱۳۵۴)
  ۶ -  كينه (۱۳۵۴)
  ۷ -  هدف (۱۳۵۴)
  ۸ -  شكست ناپذير (۱۳۵۳)
  ۹ -  عروس پابرهنه (۱۳۵۳)
  ۱۰ -  گروگان (۱۳۵۳)
  ۱۱ -  مواظب كلات باش (۱۳۵۳)
  ۱۲ -  آقاي جاهل (۱۳۵۲)
  ۱۳ -  پاپوش (۱۳۵۲)
  ۱۴ -  تنگنا (۱۳۵۲)
  ۱۵ -  در آخرين لحظه (۱۳۵۲)
  ۱۶ -  سالومه (۱۳۵۲)
  ۱۷ -  قصه شب (۱۳۵۲)
  ۱۸ -  گرگ بيزار (۱۳۵۲)
  ۱۹ -  مرواريد (۱۳۵۲)
  ۲۰ -  مصطفي لره (۱۳۵۲)
  ۲۱ -  مكافات (۱۳۵۲)
  ۲۲ -  نامحرم (۱۳۵۲)
  ۲۳ -  آبشار طلا (۱۳۵۱)
  ۲۴ -  اعجوبه ها (۱۳۵۱)
  ۲۵ -  جهنم + من (۱۳۵۱)
  ۲۶ -  حسن سياه (۱۳۵۱)
  ۲۷ -  رگبار (۱۳۵۱)
  ۲۸ -  ظفر (۱۳۵۱)
  ۲۹ -  فاتح دلها (۱۳۵۱)
  ۳۰ -  فتنه چكمه پوش (۱۳۵۱)
  ۳۱ -  مردي در طوفان (۱۳۵۱)
  ۳۲ -  رشيد (۱۳۵۰)
  ۳۳ -  كلبه اي آنسوي رودخانه (۱۳۵۰)
  ۳۴ -  حسن كچل (۱۳۴۹)
  ۳۵ -  سكه شانس (۱۳۴۹)
  ۳۶ -  قصر زرين (۱۳۴۸)


 فيلم شناسی :   تنظيم موسيقي   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   دستيار صدابردار   افكت   امور فني  
 1. ميكس  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  حسرت (۱۳۵۴)


 فيلم شناسی :   تنظيم موسيقي   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   دستيار صدابردار   افكت   امور فني  
 1. امور فني صدا  : (۵)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  انگشت نما (۱۳۵۴)
  ۲ -  شكست ناپذير (۱۳۵۳)
  ۳ -  مرواريد (۱۳۵۲)
  ۴ -  فاتح دلها (۱۳۵۱)
  ۵ -  كلبه اي آنسوي رودخانه (۱۳۵۰)


 فيلم شناسی :   تنظيم موسيقي   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   دستيار صدابردار   افكت   امور فني  
 1. دستيار صدابردار  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  شهر آفتاب (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   تنظيم موسيقي   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   دستيار صدابردار   افكت   امور فني  
 1. افكت  : (۵)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  بت شكن (۱۳۵۵)
  ۲ -  كلك نزن خوشگله (۱۳۵۵)
  ۳ -  قسم (۱۳۵۴)
  ۴ -  خيلي هم ممنون (۱۳۵۱)
  ۵ -  ظفر (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   تنظيم موسيقي   صدابردار   ميكس   امور فني صدا   دستيار صدابردار   افكت   امور فني  
 1. امور فني  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  خيلي هم ممنون (۱۳۵۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.