سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

جعفر اهرابی

 

فيلم شناسی :   مدير تهيه (۲) / دستيار مدير تهيه (۱) / مدير تداركات (۴) / تداركات (۱) / دستيار تداركات  (۱) فيلم شناسی :   مدير تهيه   دستيار مدير تهيه   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات  
 1. مدير تهيه  : (۲)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  عبور از مرز شب (۱۳۵۷)
  ۲ -  شب زخمي (۱۳۵۶)


 فيلم شناسی :   مدير تهيه   دستيار مدير تهيه   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات  
 1. دستيار مدير تهيه  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  در آخرين لحظه (۱۳۵۲)


 فيلم شناسی :   مدير تهيه   دستيار مدير تهيه   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات  
 1. مدير تداركات  : (۴)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  خياباني ها (۱۳۵۷)
  ۲ -  خاكستري (۱۳۵۶)
  ۳ -  خان نايب (۱۳۵۶)
  ۴ -  چشمان بسته (۱۳۵۴)


 فيلم شناسی :   مدير تهيه   دستيار مدير تهيه   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  هزار بار مردن (۱۳۵۶)


 فيلم شناسی :   مدير تهيه   دستيار مدير تهيه   مدير تداركات   تداركات   دستيار تداركات  
 1. دستيار تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  قاصدك (۱۳۵۵)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.