سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

رضا حاجيان

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۵۵) / تداركات  (۱) فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات  
 1. بازيگر  : (۵۵)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  جنگ اطهر (۱۳۵۸)
  ۲ -  حق و ناحق (۱۳۵۷)
  ۳ -  گداي اشراف زاده (۱۳۵۷)
  ۴ -  جاي امن (۱۳۵۶)
  ۵ -  حرمت رفيق (۱۳۵۶)
  ۶ -  خان نايب (۱۳۵۶)
  ۷ -  خدا قوت (۱۳۵۶)
  ۸ -  سفر سنگ (۱۳۵۶)
  ۹ -  شب آفتابي (۱۳۵۶)
  ۱۰ -  عشق و خشونت (۱۳۵۶)
  ۱۱ -  غربتي ها (۱۳۵۶)
  ۱۲ -  فرياد زير آب (۱۳۵۶)
  ۱۳ -  همراهان (۱۳۵۶)
  ۱۴ -  بت شكن (۱۳۵۵)
  ۱۵ -  بي نشان (۱۳۵۵)
  ۱۶ -  پاكباخته (۱۳۵۵)
  ۱۷ -  جايزه (۱۳۵۵)
  ۱۸ -  غرور و تعصب (۱۳۵۵)
  ۱۹ -  كلك نزن خوشگله (۱۳۵۵)
  ۲۰ -  نقص فني (۱۳۵۵)
  ۲۱ -  پلنگ در شب (۱۳۵۴)
  ۲۲ -  خانه خراب (۱۳۵۴)
  ۲۳ -  دزد سوم (۱۳۵۴)
  ۲۴ -  راننده اجباري (۱۳۵۴)
  ۲۵ -  كمين (۱۳۵۴)
  ۲۶ -  كندو (۱۳۵۴)
  ۲۷ -  كينه (۱۳۵۴)
  ۲۸ -  ممل آمريكايي (۱۳۵۴)
  ۲۹ -  همسفر (۱۳۵۴)
  ۳۰ -  اين دست كجه (۱۳۵۳)
  ۳۱ -  تهمت (۱۳۵۳)
  ۳۲ -  جوجه فكلي (۱۳۵۳)
  ۳۳ -  حسين آژدان (۱۳۵۳)
  ۳۴ -  شكست ناپذير (۱۳۵۳)
  ۳۵ -  گروگان (۱۳۵۳)
  ۳۶ -  مواظب كلات باش (۱۳۵۳)
  ۳۷ -  ناجورها (۱۳۵۳)
  ۳۸ -  آقاي جاهل (۱۳۵۲)
  ۳۹ -  بيگانه (۱۳۵۲)
  ۴۰ -  پاپوش (۱۳۵۲)
  ۴۱ -  تنگسير (۱۳۵۲)
  ۴۲ -  حريص (۱۳۵۲)
  ۴۳ -  رو سياه (۱۳۵۲)
  ۴۴ -  مرواريد (۱۳۵۲)
  ۴۵ -  نامحرم (۱۳۵۲)
  ۴۶ -  تنها مرد محله (۱۳۵۱)
  ۴۷ -  توبه (۱۳۵۱)
  ۴۸ -  خاطرخواه (۱۳۵۱)
  ۴۹ -  دشنه (۱۳۵۱)
  ۵۰ -  فرار از زندگي (۱۳۵۱)
  ۵۱ -  قايقرانان (۱۳۵۱)
  ۵۲ -  كافر (۱۳۵۱)
  ۵۳ -  كاكل زري (۱۳۵۱)
  ۵۴ -  ميخك سفيد (۱۳۵۱)
  ۵۵ -  نانجيب (۱۳۵۱)


 فيلم شناسی :   بازيگر   تداركات  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  خانه خراب (۱۳۵۴)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.