سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

جواد نجفی

 

فيلم شناسی :   بازيگر (۳) / دستيار فيلمبردار  (۳۳) فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار  
 1. بازيگر  : (۳)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  پلنگ در شب (۱۳۵۴)
  ۲ -  جوجه فكلي (۱۳۵۳)
  ۳ -  حسين آژدان (۱۳۵۳)


 فيلم شناسی :   بازيگر   دستيار فيلمبردار  
 1. دستيار فيلمبردار  : (۳۳)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  برادر كشي (۱۳۵۷)
  ۲ -  پرواز در قفس (۱۳۵۷)
  ۳ -  تا آخرين نفس (۱۳۵۷)
  ۴ -  لبه تيغ (۱۳۵۷)
  ۵ -  جمعه (۱۳۵۶)
  ۶ -  صبح خاكستر (۱۳۵۶)
  ۷ -  فرياد زير آب (۱۳۵۶)
  ۸ -  كوسه جنوب (۱۳۵۶)
  ۹ -  پسرك (۱۳۵۵)
  ۱۰ -  چلچراغ (۱۳۵۵)
  ۱۱ -  سرايدار (۱۳۵۵)
  ۱۲ -  سياه بخت (۱۳۵۵)
  ۱۳ -  مردي در آتش (۱۳۵۵)
  ۱۴ -  ميهمان (۱۳۵۵)
  ۱۵ -  آلوده (۱۳۵۴)
  ۱۶ -  پلنگ در شب (۱۳۵۴)
  ۱۷ -  رقيب (۱۳۵۴)
  ۱۸ -  همت (۱۳۵۴)
  ۱۹ -  بنده خدا (۱۳۵۳)
  ۲۰ -  جوجه فكلي (۱۳۵۳)
  ۲۱ -  بندري (۱۳۵۲)
  ۲۲ -  رو سياه (۱۳۵۲)
  ۲۳ -  مردها و نامردها (۱۳۵۲)
  ۲۴ -  مرواريد (۱۳۵۲)
  ۲۵ -  احمد چوپان (۱۳۵۱)
  ۲۶ -  توبه (۱۳۵۱)
  ۲۷ -  ساحره (۱۳۵۱)
  ۲۸ -  قدير (۱۳۵۱)
  ۲۹ -  يك جو غيرت (۱۳۵۱)
  ۳۰ -  الكلي (۱۳۵۰)
  ۳۱ -  پهلوان در قرن اتم (۱۳۵۰)
  ۳۲ -  رنگين كمان (۱۳۵۰)
  ۳۳ -  كشتي نوح (۱۳۴۷)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.