سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

محمد پيرنيا

 

فيلم شناسی :   مدير تهيه (۱) / مدير تداركات (۴) / تداركات  (۱) فيلم شناسی :   مدير تهيه   مدير تداركات   تداركات  
 1. مدير تهيه  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  اخم نكن سركار (۱۳۵۴)


 فيلم شناسی :   مدير تهيه   مدير تداركات   تداركات  
 1. مدير تداركات  : (۴)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  بوي گندم (۱۳۵۶)
  ۲ -  عنتر و منتر (۱۳۵۵)
  ۳ -  نازنين (۱۳۵۴)
  ۴ -  تيغ آفتاب (۱۳۵۲)


 فيلم شناسی :   مدير تهيه   مدير تداركات   تداركات  
 1. تداركات  : (۱)مورد
  (۱۳۵۰)

  ۱ -  ستارخان (۱۳۵۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.