سازمان سوره ايميل اخبار سينمايي جشنواره سينما صفحه اصلي
فعاليت هنري
بر اساس سال توليد 
بر اساس ژانر 
تمام جشنواره ها
جشنواره داخلي
جشنواره خارجي
فعاليتهاي جشنواره اي
آلبوم عكس
عكس هاي  فيلم
عکسهاي پشت صحنه
پوستر
عکسهاي خبري
مناسبتها و جشنواره ها
عکسهاي پرسنلي
تمام رويدادها
 به تفکيک فيلم
 به تفکيک اصناف
 به تفکيک جشنواره
 به تفکيک دفاتر توليد
 به تفکيک کلمات کليدي
مشخصات كامل فردي
فعاليتهاي ديگر 
سايت شخصي

جعفر پورهاشمی

 

فيلم شناسی :   آهنگساز (۱) / نوازنده (۶۹) / شعر (۴۵) / خواننده  (۱۹) فيلم شناسی :   آهنگساز   نوازنده   شعر   خواننده  
 1. آهنگساز  : (۱)مورد
  (۱۳۴۰)

  ۱ -  جدايي (۱۳۴۸)


 فيلم شناسی :   آهنگساز   نوازنده   شعر   خواننده  
 1. نوازنده  : (۶۹)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  حق و ناحق (۱۳۵۷)
  ۲ -  پيش كسوت (۱۳۵۵)
  ۳ -  فراشباشي (۱۳۵۴)
  ۴ -  ماشين مشتي ممدلي (۱۳۵۳)
  ۵ -  آقاي جاهل (۱۳۵۲)
  ۶ -  جنوبي (۱۳۵۲)
  ۷ -  مغربي (۱۳۵۲)
  ۸ -  نواب (۱۳۵۱)
  ۹ -  بده در راه خدا (۱۳۵۰)
  ۱۰ -  پهلوان در قرن اتم (۱۳۵۰)
  ۱۱ -  رضا چلچله (۱۳۵۰)
  ۱۲ -  عزيز قرقي (۱۳۵۰)
  ۱۳ -  مبارزه با شيطان (۱۳۵۰)
  ۱۴ -  عشق قارون (۱۳۴۷)
  ۱۵ -  آقا موچول (۱۳۴۵)
  ۱۶ -  اميرارسلان نامدار (۱۳۴۵)
  ۱۷ -  بيست سال انتظار (۱۳۴۵)
  ۱۸ -  پروفسور نخاله (۱۳۴۵)
  ۱۹ -  جهان پهلوان (۱۳۴۵)
  ۲۰ -  حاتم طائي (۱۳۴۵)
  ۲۱ -  حسين كرد (۱۳۴۵)
  ۲۲ -  داماد فراري (۱۳۴۵)
  ۲۳ -  دو انسان (۱۳۴۵)
  ۲۴ -  رانندگان جهنم (۱۳۴۵)
  ۲۵ -  سه ناقلا در ژاپن (۱۳۴۵)
  ۲۶ -  شارلاتان (۱۳۴۵)
  ۲۷ -  فيل و فنجان (۱۳۴۵)
  ۲۸ -  كابوس (۱۳۴۵)
  ۲۹ -  كلاه نمدي (۱۳۴۵)
  ۳۰ -  ميليونر فراري (۱۳۴۵)
  ۳۱ -  يك قدم تا بهشت (۱۳۴۵)
  ۳۲ -  ببر كوهستان (۱۳۴۴)
  ۳۳ -  پاسداران دريا (۱۳۴۴)
  ۳۴ -  جلاد (۱۳۴۴)
  ۳۵ -  خوشگل خوشگلا (۱۳۴۴)
  ۳۶ -  دزد بانك (۱۳۴۴)
  ۳۷ -  سه تا بزن بهادر (۱۳۴۴)
  ۳۸ -  سه تا نخاله (۱۳۴۴)
  ۳۹ -  شانس بزرگ (۱۳۴۴)
  ۴۰ -  شيرمرد (۱۳۴۴)
  ۴۱ -  شيطون بلا (۱۳۴۴)
  ۴۲ -  قهرمان قهرمانان (۱۳۴۴)
  ۴۳ -  مراد و لاله (۱۳۴۴)
  ۴۴ -  مرخصي اجباري (۱۳۴۴)
  ۴۵ -  مرد ده ميليون توماني (۱۳۴۴)
  ۴۶ -  من مادرم (۱۳۴۴)
  ۴۷ -  مو طلايي شهر ما (۱۳۴۴)
  ۴۸ -  ولگرد قهرمان (۱۳۴۴)
  ۴۹ -  يك پارچه آقا (۱۳۴۴)
  ۵۰ -  آقاي قرن بيستم (۱۳۴۳)
  ۵۱ -  افسانه دهكده (۱۳۴۳)
  ۵۲ -  جاهل محل (۱۳۴۳)
  ۵۳ -  جاهل ها و ژيگول ها (۱۳۴۳)
  ۵۴ -  جهنم زير پاي من (۱۳۴۳)
  ۵۵ -  چهار تا شيطون (۱۳۴۳)
  ۵۶ -  دختر ولگرد (۱۳۴۳)
  ۵۷ -  دختران با معرفت (۱۳۴۳)
  ۵۸ -  شكوفه هاي اميد (۱۳۴۳)
  ۵۹ -  گردن كلفت (۱۳۴۳)
  ۶۰ -  وسوسه (۱۳۴۳)
  ۶۱ -  آقاي هفت رنگ (۱۳۴۲)
  ۶۲ -  پرتگاه مخوف (۱۳۴۲)
  ۶۳ -  مادر فداكار (۱۳۴۲)
  ۶۴ -  محكوم (۱۳۴۲)
  ۶۵ -  مرد ميدان (۱۳۴۲)
  ۶۶ -  خداداد (۱۳۴۱)
  ۶۷ -  گل گمشده (۱۳۴۱)
  ۶۸ -  نصيب و قسمت (۱۳۴۱)
  ۶۹ -  دو قلوها (۱۳۳۸)


 فيلم شناسی :   آهنگساز   نوازنده   شعر   خواننده  
 1. شعر  : (۴۵)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)(۱۳۳۰)

  ۱ -  حق و ناحق (۱۳۵۷)
  ۲ -  حلقه هاي ازدواج (۱۳۵۶)
  ۳ -  پيش كسوت (۱۳۵۵)
  ۴ -  ماشين مشتي ممدلي (۱۳۵۳)
  ۵ -  آقاي جاهل (۱۳۵۲)
  ۶ -  نواب (۱۳۵۱)
  ۷ -  خوشگل محله (۱۳۵۰)
  ۸ -  اميرارسلان نامدار (۱۳۴۵)
  ۹ -  پروفسور نخاله (۱۳۴۵)
  ۱۰ -  حسين كرد (۱۳۴۵)
  ۱۱ -  دو انسان (۱۳۴۵)
  ۱۲ -  رانندگان جهنم (۱۳۴۵)
  ۱۳ -  سه ناقلا در ژاپن (۱۳۴۵)
  ۱۴ -  كابوس (۱۳۴۵)
  ۱۵ -  كلاه نمدي (۱۳۴۵)
  ۱۶ -  ول معطلي (۱۳۴۵)
  ۱۷ -  ببر كوهستان (۱۳۴۴)
  ۱۸ -  پاسداران دريا (۱۳۴۴)
  ۱۹ -  جلاد (۱۳۴۴)
  ۲۰ -  زشت و زيبا (۱۳۴۴)
  ۲۱ -  سه تا بزن بهادر (۱۳۴۴)
  ۲۲ -  شانس بزرگ (۱۳۴۴)
  ۲۳ -  شيرمرد (۱۳۴۴)
  ۲۴ -  قهرمان قهرمانان (۱۳۴۴)
  ۲۵ -  گنج قارون (۱۳۴۴)
  ۲۶ -  مراد و لاله (۱۳۴۴)
  ۲۷ -  من مادرم (۱۳۴۴)
  ۲۸ -  ولگرد قهرمان (۱۳۴۴)
  ۲۹ -  يك پارچه آقا (۱۳۴۴)
  ۳۰ -  افسانه دهكده (۱۳۴۳)
  ۳۱ -  جاهل محل (۱۳۴۳)
  ۳۲ -  جاهل ها و ژيگول ها (۱۳۴۳)
  ۳۳ -  جهنم زير پاي من (۱۳۴۳)
  ۳۴ -  چهار تا شيطون (۱۳۴۳)
  ۳۵ -  دختر ولگرد (۱۳۴۳)
  ۳۶ -  دختران با معرفت (۱۳۴۳)
  ۳۷ -  گردن كلفت (۱۳۴۳)
  ۳۸ -  آقاي هفت رنگ (۱۳۴۲)
  ۳۹ -  پرتگاه مخوف (۱۳۴۲)
  ۴۰ -  طلاق (۱۳۴۲)
  ۴۱ -  مادر فداكار (۱۳۴۲)
  ۴۲ -  مرد ميدان (۱۳۴۲)
  ۴۳ -  خداداد (۱۳۴۱)
  ۴۴ -  گل گمشده (۱۳۴۱)
  ۴۵ -  دو قلوها (۱۳۳۸)


 فيلم شناسی :   آهنگساز   نوازنده   شعر   خواننده  
 1. خواننده  : (۱۹)مورد
  (۱۳۵۰)(۱۳۴۰)

  ۱ -  عنتر و منتر (۱۳۵۵)
  ۲ -  ماشين مشتي ممدلي (۱۳۵۳)
  ۳ -  بده در راه خدا (۱۳۵۰)
  ۴ -  پهلوان در قرن اتم (۱۳۵۰)
  ۵ -  خوشگل محله (۱۳۵۰)
  ۶ -  عشق قارون (۱۳۴۷)
  ۷ -  دو انسان (۱۳۴۵)
  ۸ -  رانندگان جهنم (۱۳۴۵)
  ۹ -  جلاد (۱۳۴۴)
  ۱۰ -  سه تا بزن بهادر (۱۳۴۴)
  ۱۱ -  شيرمرد (۱۳۴۴)
  ۱۲ -  مرخصي اجباري (۱۳۴۴)
  ۱۳ -  مرد ده ميليون توماني (۱۳۴۴)
  ۱۴ -  جاهل ها و ژيگول ها (۱۳۴۳)
  ۱۵ -  دختران با معرفت (۱۳۴۳)
  ۱۶ -  آقاي هفت رنگ (۱۳۴۲)
  ۱۷ -  مسافري از بهشت (۱۳۴۲)
  ۱۸ -  خداداد (۱۳۴۱)
  ۱۹ -  گل گمشده (۱۳۴۱)


بروزرسانی اطلاعات
در اين قسمت شما نواقص و اطلاعات از قلم افتاده را می توانيد با مدير بانک اطلاعات سوره درميان بگذاريد تا پس از بررسی و تأييد صحت در آينده بروزرسانی شود.با کليک بر روی دگمه زير به صفحه مورد نظر هدايت خواهيد شد.